U vindt ons ook op
U aangeboden door
08 Social Media

Sociale media zijn even interactief als websites

Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, we maken er met zijn allen lekker gebruik van om berichten, foto’s en video’s te verzenden en op die van anderen te reageren. Sociale media zijn zo lekker interactief, veel interactiever dan bijvoorbeeld websites, hoor je vaak. Maar is dat wel zo? Ik dook in de wetenschappelijke literatuur en kwam tot vier ontdekkingen.

Wat is interactiviteit?

Met interactiviteit (interactivity) bedoel ik de mate waarin twee of meer partijen met elkaar kunnen communiceren door gebruik te maken van een communicatiemiddel. Volgens Liu en Shrum (2002) zijn er drie mogelijke partijen voor een interactie: mensen die met elkaar contact hebben via e-mail of sociale media (user-user), een mens die communiceert met een machine zoals de NS-kaartautomaat (user-machine) of iemand die interacteert met een bericht door bijvoorbeeld een bericht op Wikipedia aan te passen (user-message). Ontdekking 1: interactiviteit gaat dus verder dan alleen communicatie tussen mensen.

Welke functies maken een tool interactief?

Ontdekking 2: er bestaan verschillende typen interactiviteit. Er zijn er sowieso twee, aldus het artikel van Voorveld et al. (2011). De eerste is de actual interactivity: alle functies op de tool – zoals een website of sociaal medium – die je kunt aanklikken en gebruiken om in contact te komen met de andere partij (een mens, machine of bericht). Dit zijn uiteenlopende functies: van een contactformulier, e-cardoptie en chatfunctie tot het voorkomen van tabbladen, hyperlinks en een zoekbalk.

Zouden we met de hele lijst interactieve functies sociale media aan de ene kant en websites aan de andere kant checken, dan zal blijken dat websites veel interactiever zijn dan sociale media. Websites hebben immers alle eerder genoemde mogelijkheden (en nog veel meer!) om te klikken en te interacteren, terwijl een sociaal medium juist uitblinkt in eenvoud. Met WhatsApp kun je er niet meer dan berichten delen en reageren op die van anderen, bij Facebook valt er ook te taggen en hashtags te gebruiken. Maar dat was het wel. Ontdekking 3: het staat 1-0 voor websites.

Zijn sociale media dus minder interactief?

Voelt deze voorsprong voor websites tegenstrijdig? Zijn alle genoemde interactieve functies eigenlijk wel interactief? En is de ene functie (zoals een chatmogelijkheid) niet interactiever dan de andere functie (zoals een navigatielink)? Dat is precies waar het tweede type interactiviteit op doelt: de perceived interactivity. Er is een groot verschil tussen alle mogelijke interactieve functies van een tool en de functies die jijzelf als gebruiker interactief vindt.

Websites hebben weliswaar veel meer interactieve functies, dan nog kun je sociale media interactiever vinden. Bijvoorbeeld doordat je meer communiceert van mens tot mens, de communicatie van twee kanten komt, je een berichtje krijgt als er iets met je bericht is gebeurd, het contact meer synchroon verloopt en je het gevoel hebt ook meer controle te hebben over de communicatie. Dat is ontdekking 4: functies tellen en functies ervaren zijn twee verschillende dingen. En vooruit, het staat weer 1-1 tussen websites en sociale media.

Gelijkspel

Als we enkel kijken naar de technische interactieve mogelijkheden van websites en sociale media, dan eindigen we dus in een gelijkspel. Verrassend, maar ergens ook wel verfrissend. De website is nog niet per se afgeschreven. Ze kunnen een nieuw leven in geblazen worden als ze maar als interactiever ervaren worden!

Verder lezen
  • Liu, Y., & Shrum, L. J. (2009). A dual-process model of interactivity effects. Journal of Advertising, 38(2), 53-68.
  • Voorveld, H. A. M., Neijens, P. C., & Smit, E. G. (2011). The Relation Between Actual and Perceived Interactivity. Journal of Advertising, 40(2), 77-92.
Deel dit op sociale media:

    Je kan reageren