U vindt ons ook op
U aangeboden door
Bennie Jolink

“Minder salaris voor mensen met dialect”

Bennie Jolink

Bennie Jolink

Bovenstaande kop zagen we afgelopen week in diverse media voorbijkomen. Trouw plaatste er een foto bij van Bennie Jolink. Want wie dialect zegt, denkt aan de Achterhoek. Toch? Enfin, het nieuws was gebaseerd op onderzoek van hoogleraar Jan van Ours van de Universiteit Tilburg. Opvallend was dat Jos Swanenberg van diezelfde universiteit het onderzoek van zijn collega daags erna afkraakte in het Brabants Dagblad.

In zijn commentaar stelt Swanenberg (Geesteswetenschappen) onder meer dat de termen dialect en accent ten onrechte als synoniemen zijn gebruikt:

“De vraag is natuurlijk wie de platpraters zijn in het onderzoek van Van Ours. Worden hier mensen bedoeld die dialect spreken, of mensen die Nederlands met een accent spreken?”

Leuke vraag. Stel hem even, zou ik zeggen. Waarschijnlijk zit Van Ours (Economie) twee deuren – of, vooruit: twee gebouwen – verder. Maar Swanenberg gaat door en vraagt zich af of regionale verschillen wel zijn meegenomen. In sommige regio’s waar veel dialect gesproken wordt, is ook minder aanbod van hoger opgeleid werk, stelt hij vast.

Van Ours heeft inmiddels gereageerd, via een interview. “Ik vind dat Jos Swanenberg een mooie bijdrage aan de discussie levert, maar hij gaat vooral in op publicaties in de pers en niet op ons onderzoek. Ik krijg vaak kritiek, maar merk ook dat veel mensen die kritiek leveren mijn onderzoek vaak niet gelezen hebben.”

Of een platprater dus minder verdient dan iemand die keurig ABN spreekt, weten we niet. Misschien is er nog een Tilburgse hoogleraar Taalkunde die hierover duidelijkheid kan verschaffen. Best vreemd eigenlijk dat we die hebben gemist in de discussie. En dat deze dan ook meteen uitlegt dat naar elkaar willen luisteren voorafgaat aan elkaar kunnen verstaan. Of, zoals Bennie Jolink ongetwijfeld over de hele gang van zaken zou zeggen: “Da’s toch niet normaal!”

Deel dit op sociale media:
  1. Marc van Oostendorp
   Marc van Oostendorp2 oktober 2016

   De kritiek van Van Ours (en van Slofstra) dat Swanenberg de vraag ook aan zijn collega van dezelfde universiteit had kunnen stellen is mogelijk terecht. Maar tegelijkertijd keert hij zich ook tegen Van Ours zelf. Die had immers ook zijn taalkundige collega’s bij zijn onderzoek kunnen betrekken voor hij allerlei beweringen over taal deed. Bovendien is Van Ours vermoedelijk zelf naar de pers gestapt met zijn bevindingen zónder dat onderzoek zelf publiekelijk toegankelijk te maken.

   Ik heb alleen een vermoedelijk oude versie kunnen vinden: https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=ESPE2016&paper_id=411
   Als dit het uiteindelijke onderzoek is, dan reageert Swanenberg inderdaad op iets dat in het eigenlijke artikel niet echt aan de orde komt; maar op Van Ours’ manier van doen is ook wel het een en ander aan te merken. Ik schreef er hier over: https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/economen-en-taal

  Je kan reageren